De visie van het Landelijk Centrum Sressmanagement:

WERKDRUK TE LIJF: Het LCS richt zich op het ondersteunen van werknemers en instellingen in het effectiever omgaan met stress en werkdruk en vergroten van mentale veerkracht. LCS onderscheidt zich omdat bij mentale veerkracht zelfsturende methodes centraal staan die het ontregelde autonome zenuwstelsel terug in balans te brengen met apps en mobiele trainingsinstrumenten op basis van hartritme resonantie. 
MEER DAN 20 JAAR ERVARING: Toen het LCS in 1993 werd opgericht, was het de eerste instelling, die preventiecursussen aanbood en overspannen werknemers in tien sessies weer op de werkvloer wist te krijgen. De aandacht werd verschoven van langdurige psychotherapie en reintegratie-behandeling van burnout-patienten naar zelfhulp-en preventieprogrammas en trainingen als Mentale Veerkracht, Gezond voor de Klas, Vitaal Leiderschap en Werkdruk te Lijf.
Door de aanpak te richten op verbetering van de werkstijl en leefstijl  veranderde de aanpak van afhankelijkheid van behandelaars naar zelfsturing en eigen stijl.
Door de aanpak te verbreden van psychologische/psychotherapeutische aanpak naar een  aanpak van aandacht voor lijf, emotie en mental coaching werd de aanpak veel integraler en effectief in werksituaties.
Maar gedragsverandering op het gebied van stress, voeding en leefstijl gaan niet alleen met de wil. 

Hoe is het mogelijk dat heel veel mensen voldoende kennis bezitten over voeding en beweging, maar niets doen met die kennis? Waarom ontspannen zij niet, eten zij ongezond en bewegen zij te weinig? 
Belangrijk in de programma’s van het LCS is de volgorde. Wij hanteren 3 stappen, die achtereenvolgens moeten worden doorlopen:
1.eerst  wordt het ontregelde zenuwstelsel in balans gebracht  (van fight en flight naar de veilige modus met hartcoherentie oftewel hartritme resonantie)
2.dan wordt gewerkt aan effectief verwerken van emoties, en dus aan een emotionele balans
3.en tenslotte wordt de mentale kant in balans gebracht en blijken gedragspatronen, voedingspatronen en bewegingspatronen veel makkelijker in te passen in de nieuwe manier van leven.

LCS-Advies over stressmanagement:
Stress is iets waar iedereen mee te maken heeft en het is de kunst om hiermee effectief om te gaan. Actief aanpakken wat veranderbaar is en accepteren wat niet veranderbaar is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.een probleem voor veel mensen. Er zijn vijf verschillende "copingstijlen", die onze LCS medewerkers u kunnen leren.
Geef je deze mensen inzicht in de bijwerkingen van de door hen gebruikte ongezonde strategieën (snoepen, emoties wegeten,  emoties wegstoppen) en je vergeet ze een alternatief te bieden, dan pak je ze de enige effectieve strategie die ze bezitten af en zadel je ze verder alleen met een schuldgevoel op. Hier hebben ze weinig aan en dat blijkt ook wel in de praktijk: oplossingen gericht op het vergroten van kennis hebben weinig effect, denk hierbij aan overheidscampagnes, diëten, adviezen van het voedingscentrum etc.
Het LCS leert cliënten hartresonantie toe te passen als alternatief voor de ongezonde stressverminderende strategieën. HartFocus, werken met de StressEraser aan hartcoherentie is een wetenschappelijk bewezen, effectieve manier om stress te hanteren: hierbij gebruik je ademhaling en hartritme om stress te verminderen en effectiever om te gaan met emoties.
Eerst leren ze het alternatief aan, daarna leren ze hun eigen, vertrouwde maar ongezonde methoden af. Dán lukt het wel!
Pas ná het aanleren van een alternatief heeft het zin om kennis over de ongezonde bijwerkingen van hun oude methodes aan te leren.

LCS-advies over voeding:
Hier geldt hetzelfde als voor stress. De meeste mensen weten heus wel wat gezond is en wat ongezond. Maar waarom kunnen ze hun voedingsgewoonten niet veranderen? Het resultaat van diëten is teleurstellend: slechts 4% van de mensen die een dieet volgen valt duurzaam af. Van alle dieetvolgers valt 96% terug en eindigt vaak met een gewicht dat hoger is dan bij aanvang van het dieet (Jojo-effect). De reden hiervoor is, dat zij fysiologisch niet anders kunnen: het lichaam kan simpelweg het dieet niet volhouden, dat is geen kwestie van wilskracht , maar een kwestie van fysiologie. Coaches en trainers van het Het LCS leren u hoe dit werkt enbieden een alternatief om de vicieuze cirkel te doorbreken. Ook hier starten we met stressmanagement door de methode Slanker met je Hartritme. Hierdoor verminderen bloedsuikerschommelingen die horen bij stress. Daardoor wordt het mogelijk om het eten van suiker aan te pakken en om gezonde vetten te gaan eten. Deze veranderingen van eetgewoonten leiden op hun beurt weer tot een betere weerstand van het lichaam tegen stress. Het LCS gebruikt daarbij niet de dwingende methode van calorieën tellen, maar normaal gezond eten en toch duurzaam afvallen. Dat gaat misschien minder snel maar leidt wel tot blijvend resultaat. Er is zonder Jojo-effect!